Meer donateurs door aanvraag ANBI-status

26 november 2012 | Door redactie

Veel organisaties laten momenteel kansen liggen doordat ze hebben verzuimd de ANBI-status aan te vragen bij de Belastingdienst. Zonder de ANBI-status komen uw donateurs namelijk niet in aanmerking voor bijvoorbeeld belastingvoordeel bij periodieke giften.

Onderzoek door BDO Accountants en Adviseurs en de Universiteit van Tilburg toont namelijk aan dat met name culturele organisaties kansen laten liggen doordat zij niet over de ANBI-status beschikken. Door donateurs beter te informeren over de fiscale aftrekmogelijkheden van bijvoorbeeld de periodieke gift, kunt u mogelijk dus meer donateurs over de streep trekken.

Notariële akte binnenkort afgeschaft

Om aanspraak te maken op de fiscale aftrekmogelijkheid moet een donateur de periodieke giften vast laten leggen bij de notaris. Bovendien moet de gift elk jaar ongeveer even hoog zijn en minimaal vijf jaar achtereen aan dezelfde instelling worden overgemaakt. In het bericht ‘Afschaffing van de verplichte akte giftenaftrek’ heeft u eerder al kunnen lezen dat de notariële akte binnenkort wordt afgeschaft. Als uw organisatie over de ANBI-status beschikt, loont het dus de moeite om (potentiële) donateurs te informeren over de fiscale voordelen die de Geefwet biedt!