Meldpunt misbruik ANBI moet fraude tegengaan

22 mei 2013 | Door redactie

De Belastingdienst wil beter toezicht gaan houden op algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Om dit toezicht uit te kunnen voeren moet er een speciaal meldpunt worden opgericht: Meldpunt misbruik ANBI. Deze instantie zou beter moeten gaan inspelen op signalen uit de maatschappij.

Momenteel is er alleen de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie die - op verzoek – bestuurders van een non-profitorganisatie screent op strafrechtelijke veroordelingen. Om het toezicht op ANBI’s aan te scherpen, wil de Belastingdienst een meldpunt oprichten waar instanties en betrokkenen mogelijke frauduleuze handelingen van een ANBI kunnen melden. Het meldpunt stelt dan een onderzoek in naar de handelswijze van de bestuurder of de organisatie. Op die manier kan de fiscus eerder ingrijpen als een organisatie of bestuurder de fout in gaat.

ANBI’s vanaf 2014 verplicht informatie te publiceren

Het toezicht op ANBI’s en u als bestuurder wordt steeds strenger. In het bericht ‘ANBI-register vanaf 2014 van kracht’ op Bestuur Rendement  kon u onlangs al lezen dat ANBI’s vanaf januari 2014 verplicht worden om bepaalde informatie over de organisatie te publiceren. Als uw organisatie niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de Belastingdienst de ANBI-status van uw organisatie intrekken.