Mogelijk 5 jaar geen ANBI na overtreding

11 oktober 2012 | Door redactie

Als uw algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een bestuurder van de organisatie een overtreding begaat, kan uw organisatie misschien wel voor 5 jaar de ANBI-status verliezen. Door deze sanctie loopt uw non-profitorganisatie dan dus een flink aantal fiscale voordelen mis. De minister komt hierover binnenkort met meer duidelijkheid.

Aanleiding voor de sanctie na een overtreding door een ANBI is een motie die in 2011 naar aanleiding van het Belastingplan 2012 is ingediend. In de planning die bij de behandeling van deze motie is opgenomen, staat dat deze motie naar verwachting in het derde kwartaal van 2012 wordt afgerond.

Strafrechter beslist over de veroordeling

Sinds 2009 is in de wet een bepaling opgenomen dat een organisatie de ANBI-status wordt ontnomen als de instelling, een bestuurder of een gezichtsbepalend persoon korter dan 4 jaar geleden door de strafrechter is veroordeeld voor het aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld. Als de motie wordt aangenomen kan uw instelling dus na een veroordeling, voor een periode van 5 jaar de ANBI-status verliezen.