Na meireces meer informatie over lopende zaken ANBI

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zal na het meireces terugkomen op een aantal openstaande zaken over de ANBI-wetgeving en de giftenaftrek. Dit blijkt uit de voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2021 die recent naar de Tweede Kamer is gestuurd.

5 mei 2021 | Door redactie

Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden, dan zal de Belastingdienst een aanvraag voor de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) goedkeuren. De laatste jaren kijkt het kabinet wel naar mogelijkheden om deze regeling te verbeteren. Tijdens de behandeling van de Fiscale verzamelwet op 8 september 2020 zijn verschillende zaken ook nog aan de orde gekomen. De demissionair staatssecretaris heeft nu aangekondigd dat hij daar na het meireces (dat is na 10 mei) op terugkomt.

Onderwerpen die nog openstaan

Na het meireces zal Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer onder andere ingaan op de volgende onderwerpen:

  • moderne vormen van filantropie, zoals via crowdfundingsplatforms;
  • beperking van invloed van onvrije landen in de goededoelensector;
  • mogelijkheden om de automatische toekenning van de ANBI-status van niet gewenste publiekrechtelijke lichamen binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER);
  • grens van de anti-oppoteis (voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status): niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de activiteiten van het goede doel.

Onzekerheidsvereiste voor giften

Voor een periodieke gift gelden de voorwaarden: dat het jaarlijks om eenzelfde bedrag moet gaan, de looptijd tenminste 5 jaar is en moet stoppen bij eventueel eerder overlijden. Een periodieke gift mag eerder stoppen, maar dan moet wel zijn voldaan aan het onzekerheidsvereiste. De Belastingdienst meent echter dat aan het onzekerheidsvereiste niet is voldaan, als de periodieke gift afhankelijk is van twee levens en dus eindigt bij het overlijden van de langstlevende. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI (verkort) 4059) heeft de Belastingdienst daar recent gelijk in gegeven. De demissionair staatssecretaris zal in zijn brief ook op ingaan op de gevolgen van deze uitspraak over het onzekerheidsvereiste.