Nederlandse ANBI-regels in strijd met Europa

11 april 2011 | Door redactie

De regeling voor giften en schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die in Nederland wordt gebruikt is mogelijk in strijd met de Europese regels. Gevolg is dat de Europese Commissie Nederland voor het Europese Hof daagt. De regeling zou namelijk in strijd zijn met het vrije verkeer van kapitaal.

In 2008 heeft Nederland de regels voor giften, schenkingen en erfenissen aan goededoelinstellingen aangepast. De bedragen die als gift of schenking gelden, zijn alleen nog aftrekbaar als uw instelling is aangemerkt als ANBI. De aftrek van het inkomen of de winst is echter niet mogelijk voor in het buitenland geregistreerde instellingen. Een uitzondering geldt als de buitenlandse instelling zich in Nederland als ANBI heeft aangemeld. Veel buitenlandse instellingen zullen echter niet in Nederland zijn geregistreerd als ANBI.

Strijd vrije verkeer van kapitaal

De Europese Commissie vindt dit in strijd met de Europese regels, omdat dit een belemmering is voor Nederlanders om een bedrag te schenken aan buitenlandse instellingen, die niet in Nederland zijn aangemeld als ANBI. De Commissie vindt dit onderscheid onevenredig en onverenigbaar met de Europese regels. Dit zou namelijk in strijd zijn met het vrije verkeer van kapitaal. Nederland is ruim een jaar geleden gewezen op deze strijdigheid en moest de regels van de Europese Commissie aanpassen. Deze regels heeft Nederland echter niet aangepast en de Europese Commissie zal het geschil nu gaan uitvechten voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.