Nieuw giftenbesluit wijzigt enkele voorwaarden

19 februari 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën is met een nieuw giftenbesluit gekomen, waarin een aantal versoepelingen ten aanzien van de voorwaarden rondom de periodieke gift zijn opgenomen. Daardoor kunnen donateurs een periodieke gift in sommige situaties toch aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting.

Een donateur kan een periodieke gift aan uw organisatie in aftrek brengen in zijn aangifte als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet u de periodieke gift minstens één keer per jaar ontvangen voor een periode van minimaal vijf jaar. Die afspraak moet zijn vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Verder moet uw organisatie een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn of een vereniging met minstens 25 leden, volledige rechtsbevoegdheid hebben, maar niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn. Wiebes heeft in het giftenbesluit aangegeven dat een schenker in bepaalde situaties alsnog de periodieke gift in aftrek kan brengen, waar dat eerder niet mogelijk was. 

Periodieke gift soms toch aftrekken

In het besluit zijn een aantal punten opgenomen, die de bestaande voorwaarden versoepelen. Daardoor kan een schenker zijn periodieke gift alsnog in aftrek brengen als:

  • de resterende termijnen van een periodieke gift in één keer als legaat aan uw organisatie worden geschonken als de schenker overlijdt;
  • de periodieke gift is gedaan op het moment dat uw organisatie nog als algemeen nut beogend instelling (ANBI) in het ANBI-register was opgenomen, terwijl u al een beschikking heeft ontvangen dat de ANBI-status beëindigt;
  • de periodieke gift in 2014 is gedaan, terwijl de benodigde akte pas later in 2014 is opgesteld.

Het is belangrijk dat u uw donateurs inlicht over de nieuwe voorwaarden en uw giftenbeleid aanpast. Een uitgebreide toelichting op het giftenbesluit vindt u in het februarinummer van Bestuur Rendement, dat 24 februari bij abonnees op de mat valt.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!