Nieuwe publicatieregels voor bestuurder ANBI

Bent u bestuurder bij een algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan krijgt u vanaf 1 januari 2014 te maken met nieuwe regels. Vanaf die datum bent u namelijk verplicht om op de website van uw organisatie een aantal gegevens te publiceren. Ook de Belastingdienst zal vanaf dan meer details over uw organisatie op internet zetten.

8 augustus 2013 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs alle bestuurders van ANBI’s geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen door de komst van het online ANBI-register. Op Bestuur Rendement las u hierover al eerder. Voor enkele organisaties geldt echter een uitzondering van de publicatieplicht. Hierover heeft u ook al kunnen lezen in het bericht ‘Bestuurder ANBI moet zich inschrijven bij KvK’.

Beloningsbeleid op uw website zetten

De volgende gegevens moet u op uw website openbaar maken:

  • de naam van uw organisatie;
  • het RSIN/fiscaal nummer;
  • contactgegevens;
  • doelstelling;
  • beleidsplan;
  • bestuurssamenstelling;
  • namen van u en uw mede-bestuurders;
  • beloningsbeleid;
  • verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • financiële verantwoording.

Ook brancheorganisatie mag uw gegevens publiceren

Beschikt uw organisatie niet over een eigen internetsite, maar is er wel een overkoepelende brancheorganisatie in uw sector? Dan kunt u ermee volstaan deze informatie over uw organisatie op de site van de brancheorganisatie te publiceren.