Onzekerheid over multiplier in aangifte 2012

7 januari 2013 | Door redactie

Het is nog steeds onduidelijk of uw donateurs in hun aangifte inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) over 2012 gebruik mogen maken van de zogenaamde multiplier uit de Geefwet. Formeel moet de Europese Commissie daar nog toestemming voor geven. Dit blijkt uit Kamervragen aan staatssecretaris Weekers van Financiën.

Toen op 1 januari 2012 de Geefwet van kracht werd, was in de wet opgenomen dat giften aan een culturele ANBI voor de IB of VPB aftrekbaar zouden zijn via een zogenaamde multiplier. Deze multiplier houdt in dat een (particuliere) donateur voor elke euro die hij aan het goede doel schenkt, € 1,25 mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Voor de VPB mag een bedrijf de multiplier toepassen door het geschonken bedrag met 50% te verhogen (tot een maximum van € 5.000 per jaar). Nu het groene licht uit Brussel uitblijft, is het nog maar de vraag of uw donateurs de multiplier in de aangifte 2012 mogen opnemen.

Oordeel Europese Commissie kan roet in eten gooien

Het kabinet heeft de multiplier in de Geefwet in het leven geroepen om de fondsenwerving voor met name culturele instellingen (zoals musea, schouwburgen en theaters) te verhogen. Omdat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van staatssteun, werd de regeling al in oktober 2011 voorgelegd aan de Europese Commissie. Maar of de regeling ook daadwerkelijk voor de aangifte 2012 mag worden toegepast is dus nog steeds onduidelijk. Het oordeel van de Europese Commissie zou nog roet in het eten kunnen gooien. Als de commissie de regeling alsnog afkeurt lopen uw donateurs mogelijk honderden euro’s belastingvoordeel mis! De staatssecretaris van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken is gevraagd voor 15 januari 2013 duidelijkheid te verschaffen. De multiplier is overigens wel opgenomen in het Belastingplan 2013, dus als de regeling formeel is goedgekeurd kunnen uw donateurs (ook) in 2013 weer gebruikmaken van dit fiscale voordeel.