Ook informatieplicht voor voormalig ANBI in 2014

9 oktober 2013 | Door redactie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangegeven dat de informatieplicht voor ANBI’s wordt uitgebreid. Ook organisaties die hun ANBI-status zijn verloren, worden namelijk verplicht om vanaf 2014 hun jaarstukken aan de Belastingdienst te overleggen, inclusief een specificatie van gedane schenkingen. Gebeurt dit niet, dan volgt een verzuimboete.

Voldoet u als ANBI niet aan uw elektronische publicatieplicht, dan kunt u uw ANBI-status verliezen. Heeft u (al dan niet om die reden) geen ANBI-status meer, dan moet u alsnog uw jaarstukken openbaar maken aan de fiscus met een overzicht van alle gedane schenkingen. In de nota van wijziging van de Overige fiscale maatregelen 2014 (pdf) staat dat Weekers op deze manier kan verzekeren dat de staat geen inkomsten misloopt via de schenkbelasting.

Verzuimboete bij niet voldoen aan publicatieplicht

Voldoet u als ex-ANBI niet aan de verplichting van het publiceren van uw jaarstukken, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Uw organisatie begaat dan een overtreding en als sprake is van opzet of grove schuld, mag de belastinginspecteur uw organisatie een verzuimboete opleggen van maximaal € 19.500.