Periodieke schenking aan ANBI makkelijker

31 mei 2013 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2014 is het makkelijker om gulle gevers aan uw ANBI te binden. Vanaf dan is het namelijk niet meer nodig een notaris in te schakelen om een periodieke gift vast te leggen. Voortaan kunnen donateurs zelf een schenkingsovereenkomst downloaden van de site van de Belastingdienst.

Voorwaarde is echter wel dat beide partijen, dus zowel de donateur als uw organisatie, de overeenkomst moeten hebben ondertekend. Om voor de giftenaftrek in aanmerking te komen moet de donateur het formulier downloaden, invullen en opsturen naar uw organisatie. U vult de ontbrekende gegevens op het formulier aan met onder meer een transactienummer. Vervolgens stuurt u de overeenkomst retour aan de gever en bewaart een afschrift in uw administratie. Beide exemplaren moeten namelijk kunnen worden overlegd als de Belastingdienst daar om vraagt. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet de gever de periodieke gift gedurende de looptijd jaarlijks verantwoorden in zijn aangifte inkomstenbelasting. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gift alleen fiscaal aftrekbaar met notariële akte

Vorig jaar werd de staatssecretaris al door brancheorganisatie VFI opgeroepen om de verplichte notariële akte bij giftenaftrek af te schaffen. Daarover las u al eerder in het bericht ‘Afschaffing van verplichte akte giftenaftrek’ op Bestuur Rendement. De staatssecretaris beloofde toen deze mogelijkheid te onderzoeken. Momenteel kunnen donateurs van een ANBI of vereniging met minimaal 25 leden alleen profiteren van een fiscaal aftrekbare gift voor de inkomstenbelasting als deze gift in een notariële akte is vastgelegd voor een periode van minimaal vijf jaar. Vanaf 1 januari 2014 hoeft het notarieel vastleggen dus niet meer.