Profiteer ook dit jaar van de giftenaftrek

6 januari 2016 | Door redactie

Het doen van een gift is niet alleen gunstig voor non-profitorganisaties, maar het biedt ook fiscale voordelen voor de gever. De Belastingdienst maakt daarbij onderscheid tussen een eenmalige en een periodieke gift.

Als uw organisatie een gift ontvangt en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, is de gift onbelast. Dat wil zeggen dat uw organisatie er geen schenkbelasting (tool) over hoeft af te dragen. Wijs (potentiële) donateurs erop dat het doen van een gift ook fiscaal gunstig voor hen is. Zowel eenmalige als periodieke giften zijn voor de donateur namelijk aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden (tool). Voor eenmalige giften geldt namelijk een drempel en een maximumbedrag, maar dit is niet het geval voor periodieke giften. Daarvoor moet uw organisatie wel een onderhandse overeenkomst (pdf) opstellen samen met de donateur. 

Fiscaal voordeel ook voor zakelijke gever

Donateurs zijn niet alleen particuliere gevers, ook zakelijke partijen doen giften aan ANBI. Heeft een bv een donatie gedaan aan bijvoorbeeld een goed doel of een steunstichting SBBI (tools), dan is het mogelijk om dat bedrag af te trekken van de belastbare winst. De bv moet de gift dan wel schriftelijk vastleggen. Daarnaast geldt er een maximum van € 100.000 en mag het af te trekken bedrag niet meer bedragen dan 50% van de winst. In sommige gevallen mag de bv méér in aftrek brengen dan het gegeven bedrag. Er geldt namelijk een multiplier (tool) als de bv doneert aan een culturele ANBI. Dit betekent dat de bv het bedrag dan mag verhogen met 50% met een maximum van € 2.500.