Publicatieplicht jaarverslag mogelijk in 2014

24 oktober 2012 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2014 bent u, als bestuurder bij een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mogelijk verplicht het financiële jaarverslag van uw organisatie te publiceren op internet. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 dat onlangs bekend is gemaakt.

Hoewel er nog steeds geen concrete datum bekend is, brengt het wetsvoorstel  het verplichte ANBI-register wel weer een stap dichterbij. In het bericht ‘Nieuw ANBI-register in de maak’ las u eerder al over de concrete invulling van de publicatieplicht. In Bestuur Rendement 10 van 2012, die deze week bij u op de mat valt, leest u meer over dit onderwerp.
Toch duurt het nog wel even voordat dit wetsvoorstel van kracht wordt. Niet alleen moeten de Tweede en Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen, één en ander hangt ook af van de onderhandse schenkingsovereenkomst voor periodieke giften die in 2014 of 2015 de verplichte notariële akte moet vervangen. 

Vereiste gegevens in grote lijnen al duidelijk

De exacte invulling van het ANBI-register staat nog niet vast. Wel is in grote lijnen al duidelijk welke informatie openbaar moet worden gemaakt. Dat moet in ieder geval de volgende informatie zijn:

  • Naam, adres en contactgegevens van de ANBI;
  • Bestuurssamenstelling;
  • Verkort jaarverslag (met daarin een overzicht van de bestedingen van de ANBI);
  • Beloningen van bestuurders en medewerkers, voor zover deze hoger zijn dan de directeur-generaal-norm.