Realisatie ANBI-register vordert gestaag

23 juli 2012 | Door redactie

Het wetsvoorstel over de uitbreiding van het register voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) ligt op schema. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs laten weten in antwoord op Kamervragen. Eind 2011 is een amendement ingediend om de gegevens in het ANBI-register uit te breiden. Inmiddels hebben de betrokken partijen bijna overeenstemming bereikt.

In het bericht ‘Nieuw ANBI-register in de maak’ kon u al eerder  wat lezen over de uitbreiding van de gegevens in het register. In reactie op Kamervragen over de voortgang van het wetsvoorstel heeft staatssecretaris Weekers laten weten dat de gesprekken met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) bijna zijn afgerond. Het doel van deze gesprekken is om gezamenlijk vorm te geven aan de visie op toezicht en transparantie binnen de goededoelensector, in het bijzonder over de hoogte van de beloningen van bestuurders in de publieke sector. De verwachting is dat de gesprekken in september 2012 zijn afgerond, zodat het vernieuwde ANBI-register begin 2013 kan worden gerealiseerd.

ANBI-register moet voor iedereen gratis beschikbaar zijn

Het is de bedoeling dat gulle gevers zich met behulp van het ANBI-register beter kunnen (laten) informeren over de instelling voordat zij besluiten om fiscaalvriendelijk een schenking te doen. In een nieuw online ANBI-register moeten waarschijnlijk de volgende zaken voor iedereen gratis beschikbaar worden:

  • naam, adres en contactgegevens van de ANBI;
  • bestuurssamenstelling van de ANBI;
  • een verkort jaarverslag, waaronder een overzicht van de bestedingen van de ANBI;
  • de beloningen van bestuurders en beloningen van medewerkers, voor zover deze hoger zijn dan het salaris van de directeur-generaal (dg-norm).