Ruim 1.500 organisaties verliezen ANBI-status

15 januari 2014 | Door redactie

In 2009 is de Belastingdienst begonnen met een onderzoek naar de juistheid van de ANBI-status van verschillende organisaties en sindsdien zijn 1.500 organisaties deze status kwijtgeraakt. Het is niet bekend of er dan ook sprake was van fraude.

Als uw organisatie een ANBI-status heeft, hoeft u geen belasting te betalen over giften en geen BTW af te dragen over energie. De Belastingdienst kan de ANBI-status ontnemen als blijkt dat een organisatie niet geheel of niet nagenoeg geheel het algemeen belang dient. De fiscus controleert hier strenger op. Dat er sprake kan zijn van een grijs gebied, blijkt ook uit het groeiend aantal rechtszaken dat organisaties aanspannen tegen het ontnemen van de ANBI-status. In sommige gevallen draait de rechter het besluit terug. Zo heeft de Hoge Raad uiteindelijk besloten dat dorpshuizen en woningbouwverenigingen wel degelijk het algemeen belang kunnen dienen. 

Fraude aangeven bij meldpunt

Het verkrijgen van de ANBI-status was relatief eenvoudig sinds het nieuwe systeem in 2008 werd ingevoerd en controles bleven lange tijd uit. De kans is dus aanwezig dat sprake is (geweest) van fraude. Hiervoor heeft de fiscus Meldpunt Misbruik ANBI in het leven geroepen.