SBF geeft plus- en minpunten suggesties giftenaftrek en ANBI

20 juni 2018 | Door redactie

Vooruitlopend op het algemeen overleg over de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en regeling voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) een ‘position paper’ gestuurd aan de Tweede Kamer met de suggesties die ze positief en negatief vinden.

De SBF geeft in de position paper (pdf) aan graag mee te willen denken over het robuust en toekomstbestendig maken van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regelingen. De suggesties dragen volgens de SBF echter niet allemaal bij aan dat doel. De sector beschouwt de volgende maatregelen als positief: het doorvoeren van een uitklapvenster zodat de donateur een RSIN-nummer kan selecteren in het aangifteformulier, het behoud van de succesvolle periodieke giftenaftrek en het invoeren van een standaardsjabloon voor de publicatieplicht.

Kanttekeningen bij kabinetsreactie

Er zijn uiteraard ook wat kanttekeningen bij de suggesties van het kabinet geplaatst. Volgens de SBF komen de maatregelen voor de beperking van de periodieke giften via een drempel of plafond, het afschaffen van giften in natura en het uitbreiden van de publicatieplicht het geefklimaat in Nederland niet ten goede. Daarnaast wil de SBF graag meedenken met het ministerie van Financiën over mogelijkheden om de informatiepositie van de Belastingdienst te versterken.

Principe van filantropische sector

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog overleg plegen over de suggesties van het kabinet. Bij de beoordeling van deze suggesties wil de SBF graag dat de Kamers rekening houden met de volgende principes, die voor de sector van groot belang zijn:

  • De voorstellen moeten bijdragen aan de geefbereidheid van Nederland. Het is niet de bedoeling om die te verminderen. De maatregelen moeten daarom niet zorgen voor indirecte bezuinigingen.
  • De maatregelen mogen de relatie tussen donateurs en goede doelen niet belasten of verstoren.
  • De giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling moeten werkbaar blijven. De maatregelen moeten dus geen administratieve lastenverzwaring opleveren.