Sportevenementen moeten als ANBI kunnen worden aangemerkt

Op dit moment hebben sportevenementen veel last van fiscale knelpunten. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft daarom recent een advies aangeboden aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën om de fiscale belemmeringen en drempels voor sportevenementen weg te nemen en te zorgen voor meer uniformiteit.

25 april 2018 | Door redactie

Het EK Atletiek in Amsterdam, de start van de Tour de France in Utrecht en het WK Allround in het Olympisch Stadion zijn natuurlijk fantastische sportevenementen.  Om dit soort sportevenementen te laten slagen kan een organisatie niet zonder sponsors en subsidie, de inzet van vrijwilligers en de hulp van de overheid. In de praktijk blijken er echter de nodige knelpunten te zijn, die achter de schermen zorgen voor veel administratieve rompslomp. Dit maakt het organiseren van een sportevenement niet eenvoudiger. De NLsportraad vindt dat het kabinet de knelpunten moet aanpakken. 

Beperking van de vrijwilligersregeling

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven dat sportevenementen beter ondersteund moeten worden. In een recent advies (pdf) heeft de NLsportraad daarvoor een aantal aanbevelingen opgenomen. Als eerste blijkt uit onderzoek dat de vrijwilligersregeling als een beperking wordt ervaren. In de praktijk is deze regeling erg lastig, omdat vrijwilligers van een sportevenement in korte tijd veel werken. Hierdoor komen ze door de vergoeding van bijvoorbeeld reiskosten, maaltijden en kleding al snel boven de maximale vrijwilligersvergoeding van € 150 per maand uit. De Nlsportraad stelt voor om de maandelijkse toets los te laten en het loon in natura niet meer mee te rekenen bij de vrijwilligersregeling.

Onduidelijkheid over de BTW-heffing

Daarnaast bestaat er vaak onduidelijkheid over de BTW-heffing. Dit komt vooral naar voren bij de bijdrage van de lokale overheden. Het is afhankelijk van de tegenprestatie of de organisator over deze bijdrage BTW moet afdragen. De BTW komt ook om de hoek kijken als vrijwilligers of sporters verstrekkingen in natura krijgen zoals kleding van het evenement. Komt de waarde daarvan boven de € 15, dan moet de organisatie BTW afdragen over de waarde van de verstrekking in natura. Om dat te voorkomen moeten vrijwilligers vaak de kleding na afloop van het evenement weer inleveren.  Het verhogen van deze drempel zou de BTW-heffing voor een sportevenement vereenvoudigen.

Erkenning als goed doel

Op dit moment vallen sportevenementen niet onder de ANBI-regeling. Giften aan sportevenementen vallen daardoor niet onder een vrijstelling. Een organisatie moet schenkbelasting betalen voor giften boven de € 2.147 (2018). Hierdoor ontvangen sportevenementen nu nog weinig giften. Om dat in de toekomst te veranderen stelt de NLsportraad dat de erkenning van een sportevenement als goed doel (ANBI) noodzakelijk is. Het is nu afwachten wat het kabinet met deze aanbevelingen gaat doen.