Toch topinkomen voor bestuurders ANBI

6 december 2012 | Door redactie

Er komt een reparatiewet op de onlangs aangenomen Wet normering topinkomens (WNT) om bestuurders van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) uit te sluiten van de maximumsalariseis voor bestuurders. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken onlangs toegezegd aan de Eerste Kamer.

In het bericht ‘Beslist het kabinet straks over uw salaris?’ heeft u eerder al kunnen lezen dat de Tweede en Eerste Kamer onlangs hebben ingestemd met de Wet Normering Topinkomens. In deze Wet, die op 1 januari 2013 in werking treedt, is geregeld dat bestuurders in de publieke sector niet méér mogen verdienen dan een minister. Voor bestuurders van ANBI’s wordt er echter via de reparatiewet een uitzondering gemaakt. Zij mogen wel meer verdienen dan een minister.

Geen uitzondering in beloning bestuurders van woningcorporaties

Voor bestuurders van onder andere woningcorporaties geldt de uitzonderingsregel echter weer niet. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft aangekondigd verschillende normen te hanteren voor woningcorporaties. De hoeveelheid woningen die een corporatie beheert, is dus bepalend voor de hoogte van het maximumsalaris van de bestuurder. Vanaf 2013 gaat voor bestuurders van onder meer woningcorporaties dus het wettelijk maximumsalaris van € 187.340 gelden. De onkostenvergoeding van maximaal € 8.069, een werkgeversbijdrage aan pensioenpremie van maximaal € 33.190 en een wettelijk verplicht werkgeversdeel van de sociale verzekeringspremies mag daar nog apart bij op worden geteld. Het totale salaris van een bestuurder mag voortaan de norm van € 228.599  per jaar niet meer overschrijden. Ook de ontslagvergoeding is in de WNT vastgelegd. Vanaf 2013 mag deze niet meer bedragen dan € 75.000.