Vóór 1 september gegevens voormalige ANBI doorgeven

Heeft uw organisatie de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) verloren, dan geldt mogelijk nog wel een informatieplicht. Dit is het geval als uw organisatie op het moment van beëindigen een vermogen had van meer dan € 25.000. Valt uw organisatie onder deze informatieplicht, dan moeten de gegevens over 2018 vóór 1 september 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

14 augustus 2019 | Door redactie

Voor het behouden van de ANBI-status moet uw organisatie aan de voorwaarden blijven voldoen. Trekt de Belastingdienst op een gegeven moment de ANBI-status in, dan valt uw organisatie mogelijk nog wel onder de informatieplicht. De Belastingdienst heeft deze gegevens nodig om te controleren of de ontvangen schenkingen voldoen aan de fiscale regels. 

Informatieplicht voor voormalige ANBI’s

Niet alle voormalige ANBI’s vallen onder deze informatieplicht. Deze verplichting geldt alleen voor ANBI’s die op of na 1 januari 2013 de ANBI-status hebben verloren. Daarnaast moet het vermogen van de ANBI meer dan € 25.000 bedragen op het moment van het verliezen van de ANBI-status. Bedraagt het vermogen € 25.000 of minder, dan geldt de informatieplicht dus niet voor uw organisatie.

Tijdig gegevens aanleveren

Om welke gegevens gaat het dan precies? Als voormalige ANBI moet uw organisatie de volgende gegevens aanleveren:

  • de hoogte van het eigen vermogen op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Uw organisatie heeft acht maanden de tijd om deze gegevens aan te leveren. Daarvoor gebruikt u het formulier ‘Opgaaf vermogen en schenkingen 2018 voormalige ANBI’s’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst. Uw organisatie kan een boete krijgen als de informatie niet (op tijd) aangeleverd wordt.