Vóór 1 september info voormalige ANBI afgeven

17 augustus 2016 | Door redactie

Voormalige ANBI’s zijn verplicht om binnen acht maanden na afloop van het boekjaar bepaalde gegevens over de ANBI aan de Belastingdienst door te geven. Uw organisatie moet de informatie over 2015 dus vóór 1 september 2016 aanleveren.

Voldoet uw organisatie niet meer aan de voorwaarden van een ANBI (tool), dan eindigt daarmee niet de informatieplicht aan de fiscus. Voormalige ANBI’s met een vermogen hoger dan € 25.000 moeten nog steeds informatie aanleveren. De Belastingdienst heeft deze informatie nodig om de heffing van schenkbelasting te controleren. De gegevens over 2015 moeten vóór 1 september a.s. binnen zijn. Uw organisatie kan een boete krijgen als de informatie niet (op tijd) aangeleverd wordt.

Informatieplicht niet voor alle voormalige ANBI’s

Niet alle voormalige ANBI’s vallen onder de informatieplicht. Het gaat om organisaties die de ANBI-status hebben verloren op of na 1 januari 2013. Is het vermogen op dat moment hoger dan € 25.000, dan moet uw organisatie de volgende informatie aanleveren:

  • de hoogte van het eigen vermogen op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Bedraagt het vermogen € 25.000 of minder, dan kunt u dat aangeven op het formulier en is het niet nodig om de bovenstaande informatie door te geven aan de fiscus.

Beëindigen van de ANBI-status

Het beëindigen van de ANBI-status is mogelijk doordat uw organisatie niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet. Daarnaast kan de Belastingdienst op verzoek van uw organisatie de ANBI-status intrekken. Uw organisatie en de donateurs van uw organisatie kunnen dan niet langer profiteren van de fiscale voordelen.