Vóór 7 maart moet fiscus website ANBI weten

5 maart 2014 | Door redactie

Een groot aantal goede doelen voldoet nog niet aan de elektronische publicatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die sinds dit jaar geldt. Mogelijk heeft uw organisatie ook nog niet het webadres doorgegeven aan de Belastingdienst, waar uw gegevens staan die u op basis van de elektronische publicatieplicht openbaar moet maken. Hiervoor heeft u nog tot 7 maart de tijd.

Sinds 1 januari 2014 is de elektronische publicatieplicht van kracht, waar uw organisatie aan moet voldoen voor (behoud van) de ANBI-status. Uw organisatie moet daarvoor ook aan de Belastingdienst doorgeven op welke site u de volgende gegevens heeft gepubliceerd:

  • de naam van uw organisatie;
  • uw RSIN/fiscaal nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer);
  • uw post- of bezoekadres;
  • uw doelstelling;
  • de hoofdlijnen van uw beleidsplan;
  • bestuurssamenstelling (functies en namen);
  • het beloningsbeleid, voor zowel de bestuurders als voor uw werknemers;
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • een financiële verantwoording, zoals de balans. 

Voldoen aan de elektronische publicatieplicht voor ANBI-status

De Belastingdienst plaatst de link van uw website waar bovengenoemde gegevens staan in het ANBI-register. Ongeveer 9.000 goede doelen hebben dit adres nog niet doorgegeven aan de fiscus en lopen daarmee het risico de ANBI-status kwijt te raken. Als u niet over een eigen website beschikt voor het publiceren van bovenstaande gegevens, kunt u gebruikmaken van één van de platformen die u ruimte bieden om uw gegevens te publiceren. Voldoet u niet aan de elektronische publicatieplicht, dan lopen uw organisatie en haar donateurs fiscale voordelen mis vanwege een mogelijk verlies van de ANBI-status. De gevolgen hiervan worden uitgebreid besproken in het februarinummer van Bestuur Rendement.