Voormalige ANBI moet gegevens vóór 1 september doorgeven

2 augustus 2017 | Door redactie

Voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) met een vermogen hoger dan € 25.000 houden een informatieplicht tegenover de Belastingdienst. Uw organisatie moet deze informatie over de ANBI binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aanleveren, dat is dus vóór 1 september 2017.

De Belastingdienst controleert regelmatig of uw organisatie nog voldoet aan de voorwaarden (tool) voor de ANBI-status. Verliest uw organisatie de ANBI-status, dan eindigt daarmee niet de informatieplicht aan de fiscus. Uw organisatie moet namelijk nog steeds de schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst doorgeven. De fiscus gebruikt deze gegevens om te controleren of over de schenkingen schenkbelasting is betaald.

Informatieplicht geldt niet voor alle ANBI’s

Niet alle voormalige ANBI’s vallen onder deze informatieplicht. Deze verplichting geldt alleen voor ANBI’s die op of na 1 januari 2013 de ANBI-status hebben verloren. Daarnaast moet het vermogen van de ANBI meer dan € 25.000 bedragen op 1 januari 2016 of op het moment van beëindiging als de ANBI-status in 2016 is geëindigd. Bedraagt het vermogen € 25.000 of minder, dan is het niet nodig om de bovenstaande informatie door te geven aan de fiscus.

Gegevens van de voormalige ANBI

Om welke gegevens gaat het dan precies? Als voormalige ANBI moet uw organisatie de volgende gegevens aanleveren:

  • de hoogte van het eigen vermogen op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Uw organisatie heeft acht maanden de tijd om deze gegevens aan te leveren. Voor het aanleveren van deze gegevens gebruikt u het formulier ‘Opgaaf vermogen en schenkingen 2016 voormalige ANBI’s’ dat te vinden is op de website van de Belastingdienst. Uw organisatie kan een boete krijgen als de informatie niet (op tijd) aangeleverd wordt.