Voormalige ANBI moet vóór 1 september informatie geven

Er geldt een informatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), die deze status hebben verloren en op dat moment een vermogen hadden van meer dan € 25.000. Deze zogenoemde voormalige ANBI’s moeten vóór 1 september 2020 informatie aan de Belastingdienst verstrekken over 2019.

19 augustus 2020 | Door redactie

Er gelden strenge eisen voor het verkrijgen van de ANBI-status. De Belastingdienst trekt deze status in als uw organisatie niet meer aan de voorwaarden voldoet. Uw organisatie kan dan nog wel te maken krijgen met een informatieplicht als het vermogen op het moment van beëindigen en daarna elk jaar meer bedraagt dan € 25.000. De fiscus wil namelijk controleren of over de ontvangen schenkingen schenkbelasting is betaald. Uw organisatie moet daarvoor de volgende gegevens verstrekken:

  • de hoogte van het eigen vermogen op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Opgaaf vermogen en schenkingen 2019

Deze informatieplicht geldt alleen voor organisaties die op of na 1 januari 2013 de ANBI-status hebben verloren. Heeft uw organisatie op het moment van het verliezen van de ANBI-status een vermogen van € 25.000 of minder, dan geldt de informatieplicht niet. U organisatie geeft dit aan  op het formulier ‘Opgaaf vermogen en schenkingen 2019 voormalige ANBI’s’. Specificaties zijn dan niet nodig. Moet uw organisatie het formulier invullen, dan geldt daarvoor een termijn van acht maanden. Het formulier moet vóór 1 september 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw organisatie kan een boete krijgen als de informatie niet (op tijd) aangeleverd wordt.