Voormalige ANBI’s moeten tijdig informatie aanleveren

10 augustus 2022 | Door redactie

Voor het verkrijgen van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) gelden strenge voorwaarden. Eindigt deze status, dan kan uw organisatie nog steeds te maken krijgen met een informatieplicht. Een voormalige ANBI moet namelijk bij een vermogen van meer dan € 25.000 vóór 1 september 2022 bepaalde informatie verstrekken aan de Belastingdienst over het jaar 2021.

Het verkrijgen van de ANBI-status kan voordelig uitpakken voor uw organisatie, omdat een ANBI kan profiteren van verschillende belastingvoordelen. Er gelden daarom strenge eisen voor het verkrijgen van de ANBI-status. Eindigt de ANBI-status dan kan uw organisatie niet langer profiteren van de belastingvoordelen. Uw organisatie kan dan nog wel te maken krijgen met een informatieplicht als het vermogen op het moment van beëindigen en daarna elk jaar meer bedraagt dan € 25.000. De fiscus wil namelijk controleren of over de ontvangen schenkingen schenkbelasting is betaald. Uw organisatie moet daarvoor de volgende gegevens verstrekken:

  • de hoogte van het eigen vermogen op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Termijn van acht maanden voor informatieplicht

Deze informatieplicht geldt alleen voor organisaties die op of na 1 januari 2013 de ANBI-status hebben verloren. Heeft uw organisatie op het moment van het verliezen van de ANBI-status een vermogen van € 25.000 of minder, dan geldt de informatieplicht niet. Uw organisatie geeft de informatie aan op het formulier ‘Opgaaf vermogen en schenkingen 2021 voormalige ANBI’s’. Valt uw organisatie onder deze informatieplicht, dan geldt daarvoor een termijn van acht maanden na afloop van het desbetreffende jaar. Het formulier over 2021 moet dus vóór 1 september 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw organisatie kan een boete krijgen als de informatie niet (op tijd) aangeleverd wordt.

Bijlagen bij dit bericht