Vrijwilligersvergoeding aan ANBI schenken mag

11 maart 2013 | Door redactie

Een dienstverlener die inkomsten van vrijwilligers doorsluist naar een kerkgemeenschap mag niet door de Belastingdienst worden gedwongen om loonbelasting af te dragen. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van de rechter.

Een dienstverlener verhuurde maandelijks vrijwilligers aan organisaties die tijdelijk extra personeel nodig hadden. De vrijwilligers verrichten het werk, de dienstverlener verstuurde een factuur en maakte vervolgens het verschuldigde bedrag, met toestemming van de vrijwilligers, over naar een kerkgemeenschap. Deze organisatie was door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze constructie  – waarbij de vrijwilligers niet over hun eigen loon konden beschikken en hun vergoeding als gift afstonden aan de ANBI – hoefde de organisatie over het verdiende kapitaal, € 1 miljoen per jaar, geen loonbelasting en sociale premies af te dragen.

Constructie schenken vrijwilligersvergoeding mag

Deze constructie, met betrekking tot het afdragen van de sociale premies, werd in 2002 al door de Belastingdienst goedgekeurd en in 2003 ook door UWV, maar nadat een televisieprogramma aandacht besteedde aan de goedkeuring kwam de fiscus terug op zijn eerdere besluit. De dienstverlener kreeg alsnog een naheffing over 2011 opgelegd. Daar was de organisatie het niet mee eens en stapte naar de rechter. De rechter vond dat er geen sprake was van een dienstbetrekking tussen de vrijwilligers en de dienstverlener, waardoor de organisatie de naheffing over 2011 niet hoefde te betalen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 maart 2013