Weer wijzigingen in regelgeving SBBI en ANBI

22 maart 2012 | Door redactie

De regelgeving voor steunstichtingen van sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) en de culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI) gaat weer op de schop. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft hierover onlangs een conceptregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Het was al bekend dat er nog wijzigingen zouden plaatsvinden in De Geefwet, maar deze konden niet meer op tijd worden opgenomen in de nieuwe wet die sinds 1 januari 2012 van kracht is.

De wijzigingen houden in dat alle regelgeving en beleid over algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en SBBI’s gestroomlijnd en één wet worden ondergebracht, met bijbehorende uitvoeringsregeling in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De veranderingen hebben betrekking op:

  • het ruimhartige beleid voor de commerciële activiteiten van SBBI’s en culturele ANBI’s;
  • het beleid over de omvang van het door een ANBI aan te houden vermogen (het anti-oppotbeleid);
  • de afgifte van een groepsbeschikking voor (vrijwel) identieke ANBI’s, zoals bibliotheken en bepaalde geloofsgenootschappen;
  • een instelling kan voortaan de ANBI-status met terugwerkende kracht verkrijgen zodat legaten bij de betreffende instelling niet met erfbelasting worden belast. Het Hof Den Bosch had hierover op 13 januari 2012 in een identieke situatie om dezelfde reden terugwerkende kracht aan de ANBI-status verleend.

Notariële akte bij periodieke giftenaftrek komt mogelijk te vervallen

Ook heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij de nu nog verplichte notariële akte bij de periodieke giftenaftrek in de toekomst wil laten vervallen. Hij verwacht daarover in het Belastingplan 2013 meer duidelijkheid te kunnen geven. De aangekondigde veranderingen betreffen overigens nog regelgeving in conceptvorm, maar veel zal er niet meer wijzigen aangezien diverse betrokken partijen hebben aangegeven op hoofdlijnen akkoord te gaan met de conceptregeling. In het dossier over de Geefwet van Bestuur Rendement, dat onlangs is verschenen, kunt u meer lezen over de multiplier en wat deze wet voor uw non-profitorganisatie precies inhoudt.