Wel ANBI-status ondanks afwijkende activiteiten

4 juni 2015 | Door redactie

Als uw algemeen nut beogende instelling (ANBI) activiteiten uitvoert die afwijken van uw doelstelling, heeft dat niet direct gevolgen voor uw ANBI-status. De belastinginspecteur wilde vanwege onduidelijke en onvoldoende activiteiten geen ANBI-status toekennen aan een organisatie, maar volgens Gerechtshof Den Haag diende de organisatie nog steeds minstens 90% het algemeen nut.

In de zaak stond een organisatie centraal die een verzoek had ingediend om de ANBI-status te verkrijgen. De organisatie had als statutair doel het ontwikkelen van een transatlantisch netwerk tussen Europese en Noord-Amerikaanse christenen. Hiervoor zou ze onder andere conferenties organiseren, artikelen publiceren en onderwerpen op de politieke agenda plaatsen die onder haar doelstelling vielen. De stichting had verder in haar beleid een flink aantal activiteiten opgesomd. De inspecteur wees een verzoek voor de ANBI-status af, omdat de stichting ten tijde van het verzoek maar een klein deel van die activiteiten had uitgevoerd. Bovendien waren er enkele uitgaven geweest, die afweken van de activiteiten en mogelijk het particuliere belang dienden.  

Aantonen dat activiteiten het algemeen nut dienden

Volgens het gerechtshof was de afwijzing van de inspecteur onterecht, want de activiteiten van de organisatie waren volgens het hof wel degelijk bedoeld om het algemeen nut te dienen. Dat nog niet alle genoemde activiteiten waren uitgevoerd die in haar beleid waren opgesomd deed hier niets aan af. De stichting wist ook te bewijzen dat ze met haar activiteiten tot dan toe voor minstens 90% het algemeen nut  diende. Daarbij kon de inspecteur niet aantonen dat de uitgaven een persoonlijk doel dienden, want het was niet bewezen dat de bestuurders vrij over het vermogen van de stichting beschikten. Volgens het gerechtshof was de stichting daarom wel aan te merken als ANBI. 
Gerechtshof Den Haag, 27 mei 2015, ECLI (verkort): 1253