Wet aanvullende informatie ANBI’s in de maak

5 juli 2012 | Door redactie

Er is een nieuw wetsvoorstel in de maak met betrekking tot het openbaar maken van aanvullende gegevens door algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Wanneer het wetsvoorstel over de publicatie van kosten, baten, vermogen en vacatiegelden van bestuurders aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd is op dit moment nog niet duidelijk. Dit meldt de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens de behandeling van de Geefwet heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een wetsvoorstel voor te bereiden over aanvullende informatie die ANBI’s moeten publiceren. In een brief (pdf) laat staatssecretaris Weekers weten dat dit wetsvoorstel voorlopig nog niet kan worden ingediend, omdat hij hierover nog in overleg is met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Onduidelijk wanneer de nieuwe wet van kracht wordt

In het bericht ‘Weer wijzigingen in regelgeving SBBI en ANBI’ las u eerder al over de aanvullende eisen in de Geefwet voor ANBI’s en sociaal belang behartigende instellingen. Een wet om vorm te geven aan de visie op het toezicht en transparantie binnen de goededoelensector komt daar waarschijnlijk binnenkort nog bij.