Wijziging statuten heeft invloed op ANBI-status

12 januari 2015 | Door redactie

Op het moment dat uw organisatie besluit de statuten te wijzigen, kan dit van invloed zijn op uw status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit was het geval bij een stichting, die haar statuten zodanig wijzigde, dat haar doelen geen algemeen nut meer dienden. Daarop oordeelde het gerechtshof dat ze geen recht had op de ANBI-status.

In de zaak ging het om een stichting die bij oprichting het volgende doel had opgenomen in de statuten: het beoefenen van godsdienst overeenkomstig de leer van het soefisme en humanistische herdenking in de soefiwereld. Hiervoor organiseerde de stichting activiteiten zoals gebedsbijeenkomsten, diensten en feesten en ze zorgde voor een plek waar dit kon plaatsvinden. Religie en levensbeschouwing vallen volgens de wet onder het algemeen nut. Als een organisatie nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt, kan zij de ANBI-status krijgen. Toen de stichting echter verzocht om de ANBI-status, wees de inspecteur het verzoek af. 

Stichting diende het particuliere belang

De stichting stapte daarop naar de rechter. Uiteindelijk stelde Gerechtshof Den Haag de inspecteur in het gelijk. De stichting had namelijk haar statuten gewijzigd en daaruit bleek de nadruk niet meer te liggen op het soefisme, maar op het onderzoeken van de cultuur van verschillende volkeren die bijvoorbeeld spiritualiteit en zelfkennis met elkaar gemeen hebben. Dit zag de rechter als het dienen van een particulier belang en niet meer als het dienen van het algemeen nut. De stichting werd daarom dus niet aangewezen als een ANBI.
Gerechtshof Den Haag, 26 november 2014, ECLI (verkort): 4125