ANBI

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. De Belastingdienst kan een ANBI-status toekennen aan stichtingen die het algemeen nut dienen. De criteria om in aanmerking te komen voor de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. De ANBI-status is van belang voor de inkomstenbelasting (IB), de Successiewet, de vennootschapsbelasting (VPB), de Wet op de loonbelasting en de Wet belastingen op milieugrondslag. Organisaties met een ANBI-status kunnen gebruikmaken van allerlei fiscale faciliteiten. Ook donateurs kunnen, als zij een geldbedrag schenken aan een ANBI, profiteren van de fiscale voordelen die een ANBI-status met zich meebrengt. 

 

Hoeveel mag ik dit jaar belastingvrij schenken?

Successiewet | Publicatiedatum 18-01-2023

Ik heb nog wat geld over, hoeveel mag ik dit jaar belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?

Wat is voor donateurs het verschil tussen gewone en periodieke giften?

Successiewet | Publicatiedatum 09-09-2020

Wat is voor donateurs het verschil tussen gewone en periodieke giften? Levert de één fiscaal gezien meer voordeel op dan de ander?

Vermogensoverdracht bij leven: schenken

Successiewet 12 minuten | 02-09-2022

De meest effectieve manier om voor uw erfgenamen erfbelasting te besparen, is om zo arm als een kerkrat te sterven. Toch zal geen enkele est...

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Inspelen op de wensen van uw donateurs door te innoveren

Non-profit 6 minuten | 24-06-2020

Elke organisatie is er in meer of mindere mate mee bezig: innoveren. U moet wel om te overleven. Donateursbehoeften veranderen, doelgroepen...

Aftrekbare giften

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 14-07-2022

Het doen van een gift is niet alleen gunstig voor de ontvanger, maar ook voor de donateur. Hij kan de gift namelijk vaak in aftrek brengen in zijn aangifte. Sinds 2021...

Voorwaarden ANBI

Non-profit Publicatiedatum 30-07-2019

Het is aan de Belastingdienst om een organisatie als ANBI aan te wijzen. Merkt de Belastingdienst uw organisatie aan als ANBI, dan levert dat een aantal fiscale voordelen...

Heeft u een vraag over ANBI?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over ANBI?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie