AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is bedoeld als een basis van het pensioen, de zogenoemde eerste pijler, en is voor iedere ingezetene van Nederland, ongeacht de nationaliteit. De opbouw van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat een verzekerde in Nederland woont. Een volledige AOW-uitkering wordt in 50 jaar opgebouwd. Wie van die 50 jaar 10 jaar in het buitenland heeft gewoond, bouwt een AOW-uitkering op van 80% van het maximum. De leeftijd waarop een verzekerde voor het eerst een AOW-uitkering kreeg, heeft decennialang op 65 jaar gelegen. Sinds 2013 gaat hij stapsgewijs omhoog tot 67 jaar. Op grond van de kersverse wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd wordt de verhoging vanaf 2020 wel vertraagd.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

LKV en (jeugd-)LIV 6 minuten | 19-06-2020

De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst neme...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 31-07-2019

Begin juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan o...

Infographics

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn leeftijd?
In de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid is vastgelegd dat het verboden is om op grond van leeftijd onderscheid te maken tussen werknemers bij het aangaan of het beëindigen van een dienstverband. Een werknemer weigeren of ontslaan wegens het bereiken van een... Lees het hele antwoord