Adviseur over: arbeidsvoorwaarden doorwerkende AOW’er

26 oktober 2016 | Door redactie

Bereikt een werknemer binnen uw organisatie de AOW-gerechtigde leeftijd, dan gelden er andere regels. Zo geldt er een afwijkende ketenregeling en hoeft de werkgever bij ziekte minder lang het loon door te betalen. Waar moet u nog meer rekening mee houden?

Stelt u een nieuwe arbeidsovereenkomst op voor de werknemer die na het bereiken van de AOW-leeftijd blijft doorwerken (tool), dan zijn er een aantal afwijkende regels waarmee u te maken krijgt:

  • Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag u maar liefst zes contracten voor bepaalde tijd afsluiten (tool) in een periode van ten hoogste 48 maanden. Pas daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U mag dus ook een contract voor bepaalde tijd sluiten als deze medewerker vóór zijn AOW-leeftijd al een contract voor onbepaalde tijd had. Belangrijk is in ieder geval dat u in de arbeidsovereenkomst opneemt dat het een contract voor bepaalde tijd betreft en dat u een einddatum opneemt. 
  • Op grond van de wet heeft de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd een aantal rechten niet meer. Er bestaat bijvoorbeeld geen recht meer op een transitievergoeding en bij ziekte heeft deze werknemer nog slechts recht op doorbetaling van loon gedurende 13 weken (in plaats van 104 weken). Ook geldt er slechts een opzegtermijn van één maand. Dit zijn wettelijke regels, dus u hoeft deze niet in de arbeidsovereenkomst op te nemen.
  • Verder kunt u dezelfde bepalingen opnemen als bij een niet AOW-gerechtigde werknemer het geval is (denk aan een concurrentiebeding, relatiebeding (tools), geheimhoudingsverklaring, enzovoorts).

Bestaande arbeidsovereenkomst wijzigen

Als de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst nog niet is geëindigd (en er geen pensioenontslagbeding geldt waardoor de arbeidsovereenkomst al van rechtswege is geëindigd), kunt u er ook voor kiezen om deze arbeidsovereenkomst gewoon voort te zetten en slechts de arbeidsduur te wijzigen. U kunt dan op elk gewenst moment alsnog de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens het bereiken van de AOW-leeftijd (tool), met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. U behoudt dan optimale flexibiliteit. Let op dat de eventueel toepasselijke cao afwijkende regels kent. Daarom is het ook altijd van belang om de cao op dit punt te controleren.

In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het antwoord is beoordeeld met vier van de vijf sterren. Heeft u een vraag over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviesdesk.