AOW-gerechtigde werknemer in de aangifte loonheffingen

16 maart 2022 | Door redactie

Sommige werknemers blijven doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is belangrijk dat de werkgever weet hoe hij dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Zo moet hij er onder meer rekening mee houden dat er een nieuwe inkomstenverhouding ontstaat.

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat werknemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd (deels) aan het werk blijven. Als een werkgever een werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst blijft houden, moet hij met diverse zaken rekening houden (toolbox). Uiteraard heeft het ook gevolgen voor de manier waarop de werkgever de werknemer in de aangifte loonheffingen moet behandelen (artikel). Zo moet hij voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’ van de loonbelastingtabel gebruiken. De werknemer is na het bereiken van de AOW-leeftijd namelijk niet meer premieplichtig voor de Algemene Ouderdomswet (AOW).

AOW’er valt onder nieuwe inkomstenverhouding

Na het bereiken van de AOW-leeftijd ontstaat er voor de werknemer een nieuwe inkomstenverhouding en moet de werkgever in principe een nieuw nummer inkomstenverhouding gebruiken. Hij mag ook de bestaande inkomstenverhouding splitsen in twee inkomstenperiodes. Al geldt deze splitsing niet als de werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Als de werkgever een nieuw nummer inkomstenverhouding gebruikt, geldt in de latere aangiftetijdvakken dit nieuwe nummer. Als de werkgever geen nieuw nummer gebruikt maar met twee inkomstenperiodes werkt, blijft ook in latere aangiftetijdvakken hetzelfde nummer inkomstenverhouding gelden.

Werkgever betaalt geen premies voor werknemersverzekeringen en Ziektewet

De werkgever is geen premies werknemersverzekeringen meer verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Werknemers blijven na de AOW?leeftijd wel verzekerd voor de Ziektewet (ZW), maar de werkgever betaalt hiervoor geen premie. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) of de werknemersbijdrage heeft het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen gevolgen.
Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst (account nodig), heeft onlangs een handreiking gepubliceerd over de verwerking van de AOW-gerechtigde werknemer in de aangifte loonheffingen.