AOW-leeftijd definitief op 67 jaar in 2021

4 juni 2015 | Door redactie

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat definitief versneld omhoog. De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd ingestemd. Hierdoor komt de AOW-gerechtigde leeftijd al in 2021 op 67 jaar te liggen. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting.

Platform Wijzer in geldzaken – een initiatief van het ministerie van Financiën – meldt dat de snellere verhoging van de AOW-leeftijd de meeste impact heeft op mensen tussen de 58 en 64 jaar. Zij hebben immers de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Op de website van Wijzer in geldzaken kunt u voor werknemers de AOW-leeftijd en de hoogte van een eventuele overbruggingsuitkering berekenen.
In de tabel hieronder ziet u hoe de AOW-leeftijd stapsgewijs sneller omhoog gaat de komende jaren.

Verruimde overbruggingsregeling komt AOW’ers tegemoet

De overbruggingsregeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De Tweede Kamer heeft eerder al ingestemd met een aanpassing van de overbruggingsregeling en nu de Eerste Kamer dus ook.
In het nieuwsartikel ‘Kamer stemt in met versnelde verhoging AOW’ kon u al lezen dat de Tweede Kamer instemde met de versnelde verhoging.2015-06-03 - Versnelde verhoging AOW-leeftijd.PNG