AOW-leeftijd gaat per 2023 én 2028 verder omhoog

10 november 2022 | Door redactie

Per 1 januari 2023 stijgt de leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen naar 66 jaar en tien maanden. Vanaf 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden, meldt minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2013 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs omhoog. 1 januari 2023 volgt weer een stap en gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar en tien maanden. Een stijging van drie maanden ten opzichte van 2022. Veel werknemers zullen hierdoor komend jaar op een wat latere leeftijd met pensioen gaan.

AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld

Tot en met 2025 is de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld zonder vaste formule. Om te zorgen dat de AOW-leeftijd in de toekomst niet te snel oploopt, gebeurt vaststelling vanaf 2026 volgens een nieuwe rekenmethode. Hierbij is een eventuele verdere verhoging – die telkens vijf jaar van tevoren wordt aangekondigd – afhankelijk van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddelde levensverwachting stijgt in 2028

Volgens cijfers van het CBS geldt in 2028 voor 65-jarigen een resterende gemiddelde levensverwachting van 21,05 jaar. Omdat de levensverwachting stijgt ten opzichte van 2027 (20,93 jaar), gaat de AOW-gerechtigde leeftijd per 2028 naar 67 jaar en drie maanden, een stijging van drie maanden ten opzichte van 2027.
De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier gekoppeld aan de levensverwachting, alleen wordt hierbij tien jaar vooruitgekeken. Bovendien stijgt de pensioenrichtleeftijd alleen met stappen van een heel jaar. Door een gemiddelde resterende levensverwachting van 65-jarigen in 2034 van 21,73 jaar, blijft de pensioenrichtleeftijd in 2024 68 jaar, net als in 2023.

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is niet voor alle werknemers het signaal om te stoppen met werken. Voor een AOW’er gelden wel specifieke regels (toolbox). Omdat werknemers steeds langer door moeten werken, maar ook door de vergrijzing, doen werkgevers er goed aan om beleid te maken voor de duurzame inzetbaarheid van ‘oudere’ werknemers (artikel).

Bijlagen bij dit bericht