AOW-leeftijd gaat straks sneller omhoog

11 juni 2015 | Door redactie

Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd. Hierdoor komt de AOW-leeftijd niet pas in 2023 op 67 jaar te liggen, maar al in 2021. Na dat jaar wordt een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Eerder kon u in het nieuwsartikel ‘Snellere verhoging AOW is door Tweede Kamer’ lezen dat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en ook had ingestemd met een aanpassing van de overbruggingsregeling. Deze regeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De Eerste Kamer heeft daar nu ook mee ingestemd.

Minste voorbereidingstijd op verhoging AOW-leeftijd

De snellere verhoging van de AOW-leeftijd zal de meeste impact hebben op mensen tussen de 58 en 64 jaar. Zij hebben immers de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Op de website van Wijzer in geldzaken kunt u de AOW-leeftijd en de hoogte van een eventuele overbruggingsuitkering berekenen.
In de tabel hieronder ziet u hoe de AOW-leeftijd de komende jaren stapsgewijs sneller omhoog gaat.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd.PNG