AOW-leeftijd ligt definitief in 2021 op 67 jaar

3 juni 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd ingestemd. Hierdoor komt de AOW-gerechtigde leeftijd definitief al in 2021 op 67 jaar te liggen. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting.

Eerder kon u in het nieuwsartikel ‘Kamer keurt snellere verhoging AOW goed’ lezen dat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en ook had ingestemd met een aanpassing van de overbruggingsregeling. Deze regeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd.

Bereken de AOW-leeftijd en overbruggingsuitkering

Platform Wijzer in geldzaken – een initiatief van het ministerie van Financiën – meldt dat de snellere verhoging van de AOW-leeftijd de meeste impact heeft op mensen tussen de 58 en 64 jaar. Zij hebben immers de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Op de website van Wijzer in geldzaken kunt u voor werknemers de AOW-leeftijd en de hoogte van een eventuele overbruggingsuitkering berekenen.
In de tabel hieronder ziet u hoe de AOW-leeftijd stapsgewijs sneller omhoog gaat de komende jaren.2015-06-03 - Versnelde verhoging AOW-leeftijd.PNG