Check formulering van pensioenontslagbeding

5 april 2012 | Door redactie

Het kabinet wil langer werken stimuleren, ook na de AOW-leeftijd. Werknemers kunnen er straks vrijwillig voor kiezen om hun AOW later te laten ingaan. Heeft u echter in de arbeidsovereenkomst afgesproken dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan zult u afspraken moeten maken om uw werknemers in staat te stellen om ook na de AOW-gerechtigde leeftijd aan het werk te blijven.

Als de Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW wordt ingevoerd, kunnen werknemers hun AOW-ouderdomspensioen flexibel opnemen. Werknemers kunnen de ingangsdatum van het AOW-pensioen dan uitstellen of hun AOW-uitkering in deeltijd opnemen en daarnaast in deeltijd blijven werken. Dat de wet binnenkort voorziet in de mogelijkheid om het AOW-pensioen later te laten ingaan, betekent niet automatisch dat het dienstverband van uw werknemers ook later eindigt.

Controleer het pensioenontslagbeding

In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is immers een pensioenontslagbeding opgenomen dat bepaalt dat het dienstverband van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Ga daarom op tijd na of uw pensioenregeling moet worden aangepast als de pensioenwetgeving van kracht wordt. Check ook in uw (collectieve) arbeidsovereenkomst de formulering van het eventuele pensioenontslagbeding en pas het beding eventueel aan.

AOW-leeftijd naar 68 jaar

De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd naar 66 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Volgens de huidige prognoses van het CBS neemt de levensverwachting in 2025 met 2,5 jaar toe ten opzichte van de periode 2000-2009. De AOW-leeftijd wordt daarom in 2025 vermoedelijk verhoogd naar 67 jaar en in 2035 of 2040 naar 68 jaar.