Definitief pas bij 67 jaar AOW in 2021

4 juni 2015 | Door redactie

Op dinsdag 2 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd aangenomen. De AOW-gerechtigde leeftijd komt daardoor al in 2021 op 67 jaar te liggen. Daarna wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting.

In het nieuwsartikel 'Vanaf 2016 snellere stijging AOW-leeftijd' kon u eind vorig jaar al lezen dat de Tweede Kamer akkoord gegaan was met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Tegelijkertijd keurde de Tweede Kamer een aanpassing van de overbruggingsregeling goed. Deze regeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. 

Meeste impact tussen de 58 en 64 jaar

Volgens platform Wijzer in geldzaken – een initiatief van het ministerie van Financiën – heeft de snellere verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van 2016 de meeste impact op mensen tussen de 58 en 64 jaar. Werknemers van deze leeftijd hebben namelijk de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Op de website van Wijzer in geldzaken kunt u voor werknemers de AOW-leeftijd en de hoogte van een eventuele overbruggingsuitkering berekenen.2015-06-03 - Versnelde verhoging AOW-leeftijd.PNG