Doorwerkbonus en nóg hogere AOW-leeftijd

12 oktober 2012 | Door redactie

In tegenstelling tot het voorstel uit de Miljoenennota gaat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog. Daardoor ligt de AOW-leeftijd in 2018 al op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. Ook komt er een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar. Dat staat in het deelakkoord wat VVD en PvdA onlangs hebben gepresenteerd.

In 2013, 2014 en 2015 stijgt de AOW-leeftijd – zoals gepland – met één maand. Vervolgens gaat de AOW-leeftijd in 2016, 2017 en 2018 echter met drie maanden omhoog. Door de versnelde verhoging komt de AOW-leeftijd – een jaar eerder dan gepland – in 2018 op 66 jaar te liggen. In 2019, 2020 en 2021 stijgt de AOW-leeftijd met vier maanden, waardoor de AOW-leeftijd in 2021 op 67 jaar uitkomt. In onderstaand schema zijn de wijzigingen uit de Miljoenenota én die uit het deelakkoord overzichtelijk weergegeven.

Voorschotregeling voor 65-jarigen vervalt

Ook zal de voorschotregeling voor 65-jarigen verdwijnen. Wel komt er in 2013 een overbruggingsregeling voor werknemers die nu deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Deze regeling geldt voor deelnemers met een inkomen van 150% van het wettelijk minimumloon.

Met doorwerkbonus toch anderhalf jaar eerder met pensioen

Met de doorwerkbonus kunnen werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen, zonder dat ze er financieel op achteruit gaan. Het demissionaire kabinet wilde deze doorwerkbonus eerder juist schrappen, maar VVD en PvdA zijn hier in het deelakkoord op terug gekomen. Wel willen de twee partijen de vitaliteitsregeling laten vervallen. Deze regeling was een onderdeel van het vitaliteitspakket, waarin maatregelen staan die ervoor moeten zorgen dat werknemers op een gezonde manier langer en productiever doorwerken.

2012-10-12 - Bestuur - Stijging AOW-leeftijd