Inkomenseis AOW-overbrugging stijgt naar 200%

29 april 2013 | Door redactie

VUT’ers en prepensioeners met een inkomen van minder dan 200% van het wettelijk minimumloon hebben recht op de AOW-overbruggingsregeling. In eerdere plannen van de overheid lag deze inkomenseis nog op 150% van het minimumloon.

In het bericht ‘Overbrugging geldt maar voor weinig AOW’ers’ kon u al lezen dat de overbruggingsregeling – die de eerder voorgestelde voorschotregeling vervangt – flink is uitgekleed. Door de strenge inkomens- en vermogenstoets zou maar een kleine groep AOW’ers in aanmerking komen voor deze aanvulling op het inkomen. In het sociaal akkoord is echter afgesproken dat de inkomenseis wordt verruimd.

Meer VUT’ers recht op overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling kent nu een inkomenseis van maximaal 150% van het wettelijk bruto minimumloon. In het sociaal akkoord staat dat dit voor alleenstaanden wordt verhoogd naar 200% en voor paren naar 300% van het minimumloon. Hierdoor hebben meer VUT’ers en prepensioeners recht op de overbruggingsregeling als ze door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. De bedoeling is dat de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 wordt toegepast.
De vermogenstoets voor deze regeling blijft hetzelfde, blijkt uit een schriftelijk overleg over de overbruggingsregeling. In het bericht ‘Overbruggingsregeling geldt voor meer AOW’ers’ kon u al lezen dat er voor de overbruggingsregeling een vermogenseis bestaat van maximaal € 21.139 (éénpersoonshuishouden) of € 42.278 (tweepersoonshuishouden) exclusief woning en pensioenvermogen.
De overbruggingsregeling geldt overigens alleen voor mensen die op 1 januari 2013 al een lopende VUT- of prepensioenuitkering ontvingen.