Kamer akkoord met Wet werken na AOW

27 maart 2015 | Door redactie

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 17 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De wet moet doorwerken aantrekkelijker maken. AOW-gerechtigden krijgen bijvoorbeeld recht op het minimumloon en voor werkgevers geldt dat de loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde korter wordt.

In het bericht ‘Wet werken na AOW ingediend bij Kamer’ heeft u kunnen lezen welke maatregelen de overheid treft om doorwerken en het in dienst houden van AOW’ers te stimuleren. Bij de stemming in de Tweede Kamer bleek een meerderheid het wetsvoorstel te steunen. Daarmee zijn de plannen nog niet definitief: de Eerste Kamer moet ook nog over de plannen stemmen. 

Loondoorbetalingsplicht AOW’er niet 6 maar 13 weken

Bij het wetsvoorstel zijn drie amendementen aangenomen, die de oorspronkelijke plannen op een aantal punten wijzigen:

  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer wordt in eerste instantie niet verkort naar 6 weken maar naar 13 weken. Dit blijft in ieder geval zo tot de evaluatie van de wet (zie punt hierna). De overgangsregeling moet eventuele verdringing beperken tussen AOW-gerechtigde werknemers en werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Nadat de wet in werking is getreden, zal deze worden geëvalueerd. De evaluatie richt zich op de eerste twee jaren na inwerkingtreding. In de evaluatie komt in ieder geval aan bod of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt.
  • De mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden komt in de wet te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was geregeld dat dit alleen per cao kon worden bepaald. De indieners van het amendement vonden echter dat alle werkgevers en werknemers de mogelijkheid van meer flexibiliteit moeten krijgen (en niet alleen werkgevers en werknemers die gebonden zijn aan een cao).