Koopkracht voor gepensioneerden gerepareerd

15 september 2015 | Door redactie

Het kabinet verhoogt in 2016 de ouderenkorting eenmalig met netto € 139 voor gepensioneerden met lage inkomens. Hiermee wil het kabinet de koopkracht voor deze groep repareren.

De ouderenkorting is een heffingskorting die AOW-gerechtigden krijgen op hun inkomstenbelasting. Vorig jaar verlaagde het kabinet de ouderenkorting nog met € 83. Door de ouderenkorting nu weer te verhogen met € 222, komt de totale verhoging in 2016 uit op € 139. De maatregel is alleen bedoeld voor inkomens tot € 35.000.

Hoogte ouderenkorting