Loondoorbetaling zieke AOW’er wordt 13 weken

25 maart 2015 | Door redactie

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is een stapje verder. De Tweede Kamer heeft er onlangs mee ingestemd. Deze wet moet het risico van werken met AOW’ers voor werkgevers verkleinen en daardoor het in dienst houden van deze groep aantrekkelijker maken.

Als uw werkgever huiverig is om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden, is dat waarschijnlijk omdat hij vreest dat de werknemer ziek wordt en hij lange tijd voor de loondoorbetaling opdraait. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd meer tijdelijke contracten mogen krijgen en dat de werkgever het loon van een AOW’er geen 104 weken lang hoeft door te betalen. Een overzicht van de maatregelen uit de wet vindt u in het bericht ‘Aannemen van AOW’er straks aantrekkelijker’.

Is er sprake van verdringing op de arbeidsmarkt?

Voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel afhamerde, zijn er wel een aantal amendementen op het oorspronkelijke wetsvoorstel gemaakt. De belangrijkste is dat de loondoorbetaling niet wordt beperkt tot zes weken – zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel stond – maar tot 13 weken.
Na invoering van de wet worden bovendien de effecten ervan in de eerste twee jaren geëvalueerd. Daarbij wordt in elk geval onderzocht of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Meer tijdelijke contracten ook voor AOW’ers zonder cao

De Tweede Kamer vindt het ook belangrijk dat de mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van vier jaar, in de wet komt te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond dat dit alleen in de cao kon worden bepaald, maar dit is aangepast omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao. Voordat de maatregelen in werking treden, moet eerst de Eerste Kamer nog met de wet instemmen.