Loondoorbetalingsplicht AOW’er toch langer

9 april 2015 | Door redactie

Wordt een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd ziek, dan moet u straks dertien weken zijn loon doorbetalen. In eerste instantie was in het wetsvoorstel opgenomen dat dit zes weken zou zijn. De nieuwe termijn is opgenomen in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, waar de Tweede Kamer onlangs mee akkoord is gegaan.

Het wetsvoorstel moet het voor uw organisatie aantrekkelijker en minder risicovol maken om werknemers in dienst te houden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo geldt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag straks ook voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en geldt er een standaardopzegtermijn van één maand, ongeacht de duur van het dienstverband. 

Amendementen wijzigen enkele maatregelen

Bij het wetsvoorstel zijn drie amendementen aangenomen, die de oorspronkelijke plannen op een aantal punten wijzigen:

  • Er komt een evaluatie van de wet die zich richt op de effecten in de eerste twee jaren na inwerkingtreding van het voorstel. Onderdeel van de evaluatie is in elk geval of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.
  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer wordt in eerste instantie niet verkort naar zes weken, maar naar dertien weken. Dit blijft in elk geval zo tot de evaluatie van de wet (zie eerste punt).
  • De mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden komt in de wet te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geregeld dat dit alleen in de cao kon worden bepaald, maar omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao is dit gewijzigd.

Naar verwachting gaan de maatregelen in op 1 januari 2016. De wet ligt nu bij de Eerste Kamer.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregelen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!