Nieuw contract bij doorwerken na AOW-leeftijd

25 juli 2013 | Door redactie

Komt u met uw werknemer overeen dat hij bij uw organisatie blijft werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan moet u soms een nieuwe arbeidsovereenkomst met hem sluiten. Uw werknemer behoudt dan gewoon het recht op zijn AOW-uitkering.

Staat er in de cao of arbeidsovereenkomst dat het dienstverband van een werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar besluit u samen dat de werknemer toch langer bij uw organisatie blijft werken, dan is het verstandig om een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werknemer te sluiten. Uw werknemer ontvangt dan gewoon zijn AOW-uitkering naast het salaris dat hij bij uw organisatie verdient. Ook heeft dit salaris geen invloed op de hoogte van zijn AOW-uitkering.

Recht op wettelijk minimumloon vervalt

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vervalt het recht op het wettelijk minimumloon, maar niet het recht op minimumvakantiebijslag. Ook blijft u verplicht om het loon van de werknemer twee jaar door te betalen bij ziekte. Er is een wetsvoorstel in de maak om dit te veranderen. Hierover heeft u meer kunnen lezen in het bericht ‘Einde loondoorbetaling voor zieke 65-plussers?’ Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2015.

Ketenbepaling blijft in stand

Als er in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is toegestaan, loopt de arbeidsovereenkomst van de werknemer gewoon door. Ook de ketenbepaling blijft dan in stand. Dit kan dus betekenen dat de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog recht heeft op een vast contract.