Ontslag op 65 jaar is in strijd met de wet

28 februari 2013 | Door redactie

Een bepaling in de arbeidsovereenkomst of cao waarmee een dienstverband op 65-jarige leeftijd eindigt, is per 2013 in strijd met de wet. De wettelijke AOW-leeftijd is dit jaar namelijk gestegen naar 65 jaar en één maand. Een werknemer kan in geval van zo’n bepaling een beroep doen op de nietigheid van het ontslag en de werkgever verzoeken het misgelopen loon alsnog uit te betalen.

In een brief (pdf) aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan dat als er in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, de werknemer binnen twee maanden na de beëindiging een beroep kan doen op de nietigheid van dit ontslag. De werknemer moet de werkgever dan verzoeken om alsnog het loon te betalen waarop hij normaal gesproken recht had, tot aan het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd is zo’n bepaling namelijk in strijd met de wet.

Einde contract bij AOW-gerechtigde leeftijd

Ook als er in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband wordt beëindigd op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is deze bepaling ongeldig. In de cao of arbeidsovereenkomst moet staan dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Volgens de staatssecretaris staat in 39 van de cao’s die zijn opgenomen in de databank van SZW nog een ontslagbeding dat ongeldig is. De sociale partners moeten er zelf voor zorgen dat het ontslagbeding in overeenstemming is met de wet.

Uitzonderingen in de Wet gelijke behandeling op leeftijd

Een ontslag vanwege leeftijd is toegestaan volgens artikel 7 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) als daar een objectieve rechtvaardiging voor is. Het beëindigen van het dienstverband als de leeftijd is bereikt waarop het recht op ouderdomspensioen ontstaat, is daar één van. In 2013 is dit dus bij 65 jaar en één maand. Ook als de werkgever een legitiem doel heeft voor het leeftijdsonderscheid, kan het ontslag objectief gerechtvaardigd zijn, zie daarvoor bijvoorbeeld de rechtszaak in het bericht ‘Pensioenontslag geen leeftijdsdiscriminatie’.