Ontslag vóór AOW-leeftijd mag soms wel

18 juli 2013 | Door redactie

Als in uw cao of arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband van een werknemer eindigt vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, handelt u in principe in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Toch is dit in sommige beroepen wel toegestaan om de gezondheid en veiligheid van oudere werknemers te beschermen.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Ontslagbeding op 65-jarige leeftijd is nietig’ moet u door de verhoging van de AOW-leeftijd het pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst van uw werknemers aanpassen. Doet u dit niet, dan handelt u in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Een werknemer kan dan een beroep doen op de nietigheid van dit ontslag en met terugwerkende kracht loondoorbetaling vorderen tot het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd.

Ontslag wel toegestaan bij objectieve reden

Maar in sommige beroepen mag u een werknemer wel ontslaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Er moet dan sprake zijn van functioneel leeftijdsontslag. Denk bijvoorbeeld aan brandweermannen of piloten die vanwege hun gezondheid of veiligheid gedwongen kunnen worden om eerder te stoppen met werken. De werkgever moet dan wel een objectieve reden voor het ontslag kunnen geven. Het College voor de Rechten van de Mens of de rechter geeft een oordeel over of het leeftijdsontslag terecht is.