Overbrugging geldt maar voor weinig AOW’ers

27 februari 2013 | Door redactie

De overbruggingsregeling – die het inkomensgat van VUT’ers en prepensioeners moet dempen – is maar voor een kleine groep mensen bestemd. Dit komt door de strenge inkomens- en vermogenstoets die de overheid hanteert.

In het bericht ‘Overbruggingsregeling geldt voor meer AOW’ers’ kon u lezen dat sommige werknemers met een inkomensgat blijven zitten door de verhoging van de AOW-leeftijd. Om deze mensen tegemoet te komen, is de overbruggingsregeling in het leven geroepen.

Maar 10 tot 20% heeft recht op overbruggingsregeling

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs laten weten dat deze overbruggingsregeling voor meer mensen gaat gelden. Op hen is echter wel een inkomens- en vermogenstoets van toepassing.
Het kabinet verwacht dat in de praktijk jaarlijks gemiddeld 80 tot 90% van de mensen die vervroegd uittreden of met prepensioen gaan, een inkomen of vermogen heeft dat hoger ligt dan deze toets. Zo ligt de inkomenstoets op een inkomen van maximaal 150% van het wettelijk minimumloon. In 2013 is dit gelijk aan € 2.204 bruto per maand, exclusief vakantiegeld. Maar weinig VUT'ers en prepensioeners verdienen minder dan dit toetsloon.

Voorschotregeling komt straks te vervallen

De overbruggingsuitkering treedt in de tweede helft van 2013 in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De tijdelijke voorschotregeling AOW, waarmee mensen die de 65-jarige leeftijd bereiken een voorschot op hun AOW kunnen aanvragen, komt dan te vervallen. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Geen voorschot voor AOW’ers met inkomensgat’.
Er zijn maar weinig mensen die een beroep hebben gedaan op de tijdelijke voorschotregeling AOW. Tot eind januari 2013 heeft de Sociale Verzekeringsbank slechts 886 aanvragen ontvangen op meer dan 109.000 AOW-aanvragen.