Overbruggingsregeling AOW duurt nog even

24 oktober 2012 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2013 stijgt de AOW-leeftijd. Om mensen tegemoet te komen die als gevolg hiervan met inkomensverlies te maken krijgen, is de voorschotregeling in het leven geroepen. Als het aan de onderhandelingspartners ligt, komt er voor die regeling echter een alternatief: de overbruggingsregeling. De precieze invulling van die nieuwe regeling moet nog worden uitgewerkt. Tot die tijd zal de voorschotregeling gelden.

De verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 kan ervoor zorgen dat mensen die tegen hun pensioen aan zitten en mensen met een vut- of prepensioenregeling te maken krijgen met een inkomensgat. Zij hebben zich immers niet kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Om het inkomensverlies van met name lagere inkomens te compenseren, zou de voorschotregeling worden ingevoerd.

Voorschotregeling is renteloze lening

De voorschotregeling is onderdeel van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf) die onlangs is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De voorschotregeling zorgt ervoor dat werknemers die in de jaren 2013 tot en met 2015 65 jaar oud worden een voorschot op hun AOW kunnen krijgen in de vorm van een renteloze lening. Het voorschot wordt vervolgens verrekend met het later te ontvangen ouderdomspensioen.

Overbruggingsregeling vervangt voorschotregeling

In het deelakkoord (pdf), de aanvulling op de begroting 2013, hebben de onderhandelingspartners PvdA en VVD echter voorgesteld om de voorschotregeling te vervangen door een overbruggingsregeling. De overbruggingsregeling richt zich op werknemers die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en een laag inkomen hebben (150% van het wettelijk minimumloon). De regeling krijgt ook een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen).
Omdat van deze overbruggingsregeling alleen de hoofdlijnen bekend zijn, heeft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven dat de voorschotregeling pas wordt vervangen zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van de overbruggingsregeling.