Overbruggingsregeling AOW verlengd tot 2023

15 oktober 2015 | Door redactie

De overbruggingsregeling die in het leven is geroepen in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd, wordt verlengd. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief laten weten aan de Tweede Kamer.

De verhoging van de AOW-leeftijd (tool) heeft geleid tot de overbruggingsregeling. De overbruggingsregeling zou aflopen in 2019. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nu echter in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de overbruggingsregeling wordt verlengd tot 2023. Naast de verlenging van de overbruggingsregeling stelt de staatssecretaris de regeling nu ook open voor mensen die tussen 2013 en juli 2015 met de VUT zijn gegaan. De regeling was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die vóór 2013 met vut of vroegpensioen gingen.

Overbruggingsregeling dicht het AOW-gat

Zonder de aanpassingen zouden mensen die al sinds 1 januari 2013 deelnemen aan een regeling voor VUT- of prepensioen die pas na 1 januari 2019 afloopt, alsnog met een inkomensterugval te maken krijgen. De regeling zal binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd.
De overbruggingsregeling dicht het inkomensgat dat ontstaat voor sommige mensen met een VUT of vroegpensioen omdat de AOW-leeftijd is verhoogd. De overbruggingsregeling biedt in zo’n geval een uitkering op minimumniveau om de inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd te compenseren.